Hakkımızda

Projenin Amaçları

 1. İstanbul'un Bağcılar ve Üsküdar'da öğrenim gören 14-18 yaş aralığındaki sosyoekonomik yönden dezavantajlı 160 gencin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, muhakeme sorunları ve bunlara bağlı olarak oluşabilecek akademik başarısızlıklarının yenilikçi bilgisayar destekli bilişsel rehabilitasyon programları ve çözümleri (REHA-BİL) ile önüne geçmek.
 2. İstanbul'un Bağcılar ve Üsküdar ilçelerinde ikamet eden 18-55 yaş aralığında ki nörolojik ve/veya psikiyatrik sorunlar yaşayan 560 yetişkinin yaşayabileceği bilişsel sorunların yenilikçi modüller içeren bilgisayarlı bilişsel rehabilitasyon programlarıyla web tabanlı ve masaüstü (çevirimiçi-çevirimdışı) ortamda rehabilite edilmesi (REHA-BİL online, REHA-BİL masaüstü).
 3. İstanbul'un Bağcılar ve Üsküdar bölgesinde yaşayan,ekonomik veya diğer sorunları nedeniyle geleneksel rehabilitasyon yöntemlerinden yararlanamayan dezavantajlı kesimin projenin getireceği yenilikçi çevrim içi ve çevrim dışı kullanılabilen bilgisayarlı bilişsel rehabilitasyon programı ile yaşam kalitelerinin arttırılması.
 4. Psikiyatrik ve/veya nörolojik sorunlarda yaşanan bilişsel sorunlara son teknoloji araçlar ile rehabilitasyon yöntemleri geliştirmeye yönelik AR-GE temelli ve inovatif bir merkezin kurulması (REHA-BİL Araştırma ve Uygulama Merkezi).
 5. Kurulacak web tabanlı REHA-BİL online internet sitesi ile İstanbul ve Türkiye genelinde bilişsel sorun yaşayan bireylerin hizmetine sunulacak bir web-tabanlı bir rehabilitasyon sitesi oluşturmak.
 6. Bu projede; bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek web tabanlı ve masaüstü (çevirimiçi-çevirimdışı) ara yüzler hazırlanarak ortak kullanım alanı başta İstanbul olmak üzere tüm ülke genelinde kullanılabilir yenilikçi bir yapı oluşturulması diğer bir özel amacımızdır.

Projenin Hedef Kitlesi

 1. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve muhakeme bozukluğu gibi bireyin yaşam kalitesini düşüren sorunlar nedeniyle, akademik performansı olumsuz etkilenmiş 14-18 yaş arasındaki gençler.
 2. Yaşadığı psikiyatrik ve/veya nörolojik sorunlar sebebiyle dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve muhakeme bozukluğu yaşayan ve bu sorunlardan dolayı yaşam kalitesi düşen 18-55 yaş arası bireyler.
 3. Pilot uygulama Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde ikamet eden 560 bireyi kapsamaktadır.
 4. Yenilikçi bilgisayarlı bilişsel rehabilitasyon programlarının 14-18 yaş arasındaki hedef gruplara ulaşımının kolaylaştırılması ve farkındalığın arttırılması için pilot bölgede bulunan okullardaki rehber öğretmenler. Pilot uygulama İstanbul'da Üsküdar ve Bağcılar'da görev alan 20 rehber öğretmen (ikincil hedef grubumuzdur).
 5. İstanbul ve Türkiye genelinde programa internet yolu ile bağlanarak ücretsiz bilişsel rehabilitasyon hizmeti alacak tahmini 12.000 kullanıcı (üçüncül hedef kitlemizdir).

Proje EkibiCumhur TAŞ

Proje Koordinatörü

Nebiye YAŞAR

Proje Danışmanı

Şeydanur TEZCAN

Koordinatör Yrd.

Burak KIZILGEÇİT

Koordinatör Yrd.

Itır KAŞIKÇI

Uzm. Psikolog

Gökçer ESKİKURT

Uzm. Psikolog

Bernis SÜTÇÜBAŞI

Uzm. Psikolog

Cansu ÇELİK

Proje Sekreteri

Burak Kerem DİNÇER

Bilgisayar Mühendisi

Nilay ÖZEN

Stajyer Psikolog